O Nas

single_02
single_03

LABORATORIUM INŻYNIERII LĄDOWEJ LABOTEST SP. Z O.O.

Kilka słów o nas

Laboratorium Inżynierii Lądowej Labotest Sp. z o.o. powstało w 1993 roku i zajmuje się kompleksową obsługą inżynierii lądowej.

Od 1995 roku jesteśmy członkiem rzeczywistym Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych „POLLAB” o nr 214, a od 2009 roku jednym z pierwszych członków Polskiego Komitetu Geotechniki      nr rej 0014.

Od roku 2003 Laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji numer AB 442  (ZAKRES AKREDYTACJI – znajduje się TUTAJ)

Od tamtego czasu naszą wiarygodność i kompetencję oraz wymogi systemu są co roku potwierdzane w trakcie audytów zewnętrznych przez PCA.

Nasz personel rozszerza swoje kwalifikacje poprzez szereg szkoleń wewnętrzne i zewnętrznych powiększając tym samym konkurencyjność naszej firmy.

Gwarantujemy wysoką jakość prowadzonych badań, a cały nasz potencjał intelektualny i techniczny stawiamy do dyspozycji klienta.

LABORATORIUM INŻYNIERII LĄDOWEJ LABOTEST SP. Z O.O.

Nasza działalność

Pracownie naszego Laboratorium: Geotechnika i Kruszywa, Betony, Masy Bitumiczne oraz Geotechniczne Badania terenowe wykonują badania fizyko-mechaniczne kruszyw i gruntów, badania mieszanek betonowych, betonów oraz spoiw, badania mieszanek mineralno-asfaltowych i nawierzchni asfaltowych, badania odpadów powęglowych oraz żużli, prowadzi geotechniczne badania terenowe. Współpracujemy z największymi firmami z branży drogowej, górniczej, energetycznej, kolejowej, urzędami administracji publicznej, producentami kruszyw oraz jednostkami naukowymi. Świadczymy usługi w zakresie Zakładowej Kontroli Produkcji.

Jesteśmy na największych budowach w Polsce, a zadowolenie naszych klientów to dla nas największa motywacja do ciężkiej pracy.

single_02
single_03